Privacybeleid

Privacybeleid van Classick

Bij Classick nemen wij de privacy van onze gebruikers zeer serieus. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Het beleid is van toepassing op onze website, producten en diensten.

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het verbeteren van onze producten en diensten. Dit omvat informatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen deze informatie wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten of producten, of wanneer u contact met ons opneemt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze diensten en producten te verbeteren, en om u te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of doorgeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. U kunt cookies uitzetten via de instellingen van uw browser of mobiele apparaat.

Toegang en bewerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en te corrigeren. U kunt ook aangeven dat u geen informatie meer van ons wilt ontvangen. Neem hiervoor contact met ons op via het volgende e-mailadres: [E-mailadres]. Wij staan u graag te woord en zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wij raden u daarom aan om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Privacyverklaring voor classick.cc

Laatst bijgewerkt op 9 februari 2023

Wij, classick.cc, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Eventueel andere gegevens die u zelf vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een prijsvraag of enquête.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verbeteren van onze website en diensten
  • Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken
  • Het versturen van nieuwsbrieven en andere relevante informatie
  • Het uitvoeren van marketing- en/of verkoopactiviteiten
  • Het uitvoeren van analyses en onderzoeken

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gegevensopslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Hierbij houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek doen tot beperking van de verwerking.

Als u gebruik maakt van onze website en diensten in combinatie met Facebook of Instagram, geldt ook het privacybeleid van deze social media platforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze social media platforms en verwijzen u hiervoor naar de privacyverklaringen van Facebook en Instagram.

Contact

Als u vragen heeft over onze Privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opn

men met ons via het volgende e-mailadres: [E-mailadres]. Wij staan u graag te woord en zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via onze website en diensten. Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op via het bovenstaande e-mailadres.